Završna konferencija

Dana 27. veljače 2023. godine u hotelu Academia održana je završna konferencija projekta Zaželi: Videćeg pratitelja, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0129.

Projekt se provodio 20 mjeseci, a od 1. srpnja 2021. do 1. ožujka 2023. godine s ciljem povećanja socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida kroz pružanje usluge videćeg pratitelja.

Projektom se pružala usluga videćeg pratitelja za sedam osoba s oštećenjem vida, na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Završetkom projekta, usluga videćeg pratitelja ne završava! Naime, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, putem prijelaznih ugovora, preuzima financiranje troška rada videćeg pratitelja do 30. lipnja 2023. godine, nakon kojeg razdoblja bi usluge osobne asistencije trebale biti regulirane novim Zakonom o osobnim asistentima za koji se predviđa stupanje na snagu s 1. srpnjem 2023. godine.

Kao i do sada, Udruga Zaželi će se potruditi osigurati neprestan rad osobnih asistenata za sve svoje članove.

Na konferenciji su nas također posjetili kolege iz inPortala, portala za osobe s invaliditetom. Što su oni imali za reći o projektu, pogledajte na poveznici.

Projekt Zaželi: Videćeg pratitelja financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 499.826,00 kn s intenzitetom potpore od 100%.

Svjetski dan Brailleova pisma

Svjetski dan Brailleova pisma (brajice) obilježava se 4. siječnja, na dan rođenja njegova izumitelja Louisa Braillea.

Louis Braille ozlijedio je oči u očevoj radionici kada su mu bile samo tri godine te je nakon toga oslijepio. No to ga nije spriječilo da nastavi normalno živjeti. S deset je godina primljen u Kraljevski zavod za slijepu mladež u Parizu. U dobi od 15 godina počeo je raditi na pismu za slijepe osobe.

Brailleovo pismo

Brailleovo pismo sastoji se od skupina od šest točaka, po tri u dva okomita reda, a svako slovo abecede, broj ili pravopisni znak ima svoju određenu kombinaciju tih točaka. Brailleovo se pismo „čita“ dodirom ruku, odnosno prelaženjem prstima s lijeva na desno po papiru.

Zanimljivo je da sve slijepe osobe u svijetu koriste ista 63 znaka brajice, ali ih različito čitaju. Prema tome, u brajici nema razlike, barem ne što se oblika slova tiče, između latinice, ćirilice, arapskog, kineskog ili bilo kojeg drugog pisma. Po tome je Brailleov sustav najuniverzalnije svjetsko pismo.

Slijepe osobe i čitanje

Jedna od predrasuda jest da slijepe osobe čitaju manje od videćih osoba. Baš naprotiv, slijepi čitaju puno više od ostalih, prvenstveno zato što im je smanjen izbor aktivnosti kojima se mogu baviti.

U Hrvatskoj knjižnici za slijepe osobe dostupne su zvučne knjige i knjige na brajici. Jedna od djelatnosti Hrvatske knjižnice za slijepe jest osiguravanje dostupnosti knjižnične građe i informacija korisnicima s teškoćama pri čitanju standardnog tiska. Budući da sama proizvodi fond, u sklopu knjižnice nalaze se studiji za snimanje zvučnih sknjiga i brajična tiskara.

Kod proizvodnje zvučnih knjiga spiker u studiju pročita knjigu u prisustvu snimatelja koji istu snimi i uređuje te ispravlja eventualne pogreške. Nakon toga knjiga se još jednom provjerava da se vidi poklapa li se sadržaj knjige na crnom tisku sa onim snimljenim. Potom knjiga ide u knjižničnu obradu i nakon toga u posudbu.

Kod brajevih knjiga potrebno je najprije skenirati knjigu na crnom tisku. Potom knjiga prolazi korekturu jer kod skeniranja se mogu javiti pogreške zbog neprepoznavanja teksta. Na primjer, slovo s program ponekad prepoznaje kao 5, i kao ! ili 1 i slično. Takve se greške moraju ukloniti. Potom se knjiga stavlja u program koji pretvara tekst u brajicu i printa na brajevom printeru.

Korisnik Hrvatske knjižnice za slijepe godišnje u prosjeku pročita 40 naslova. Popis dostupnih knjiga možete pronaći na poveznici.

Međunarodni dan bijelog štapa i Međunarodni dan slijepih osoba

Svim korisnicima bijelog štapa želimo čestitati dan koji se u Hrvatskoj obilježava još od 1996. godine, a s ciljem podizanja svijesti građana o problemima i potrebama slijepih i slabovidnih osoba, koje su samostalnije i neovisnije upravo zahvaljujući bijelom štapu.

U Hrvatskoj živi oko 5900 slijepih osoba, a njihov nezadovoljavajući položaj u društvu proizlazi iz otežane mogućnosti zapošljavanja, svakodnevno prisutne diskriminacije i stigmatizacije te nemogućnosti nabavke asistivne tehnologije i pomagala.

Bijeli štap je pomagalo koje slijepim i slabovidnim osobama omogućuje samostalno kretanje na poznatom terenu, a ujedno je i prometni zaštitni znak slijepih osoba.

Inicijativu za korištenje bijelog štapa pokrenula je Guilly d’Herbmont 15. listopada 1930. godine, ali se tzv. dugi bijeli štap kao pomagalo za kretanje slijepih osoba počinje koristiti tek nakon Drugog svjetskog rata.

Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine, počevši od 15. listopada 1964. godine, kada je Lyndon B. Johnson, ondašnji predsjednik SAD-a, taj datum proglasio danom bijelog štapa. Međunarodni dan bijelog štapa s vremenom je prerastao u Međunarodni dan slijepih.

Na listi Svjetske zdravstvene organizacije sljepoća je navedena kao jedna od najtežih vrsta invaliditeta, jer se pojavom sljepoće gubi orijentacija u prostoru, onemogućeno je pravolinijsko kretanje te često dolazi i do teških deformacija kralježnice.

Šokantan je podatak da slijepa osoba koja koristi štap u samostalnom kretanju za samo jedan prijeđeni kilometar potroši jednaku količinu energije koju videća osoba potroši kako bi prešla oko 11 kilometara.

Jasno je, stoga, kako je korištenje bijelog štapa u svakodnevnom životu za slijepe osobe iznimno izazovno i neizvjesno. Međunarodni dan bijelog štapa odlična je prilika kako bi se toliko potrebna pozornost posvetila slijepim i slabovidnim osobama, a udruga Zaželi, kroz projekt “Zaželi: Videćeg pratitelja“, svojim je korisnicima posvećena svaki dan u godini!

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Predstavljanje projekta i edukacija korisnika projekta "Zaželi: Videćeg pratitelja", UP.02.2.2.14.0129

Dana 27.9.2021. udruga Zaželi održala je predstavljanje projekta „Zaželi: Videćeg pratitelja“, kroz koji se pružaju usluge osobama s oštećenjem vida. Pritom su svi nazočni upoznati i sa širokim spektrom rada Udruge.

Mr.sc. Andrea Fajdetić iz udruge Kumulus održala je dodatnu edukaciju za korisnike, prilikom koje su korisnici dobili detaljne informacije o načinu osposobljavanja djelatnika Udruge.

Zaposlenici su, naime, prethodno prošli iscrpnu edukaciju koja im je dala uvid u različitosti vizualnog funkcioniranja osoba s oštećenjem vida, kao i teškoće s kojima se osobe s oštećenjima vida svakodnevno suočavaju. Kroz ciljane radionice vezano uz simulacije oštećenja vida te orijentacije i sigurnog kretanja osoba s oštećenjem vida, zaposlenici Udruge stekli su iskustvo pravilnog pristupanja osobama s oštećenjem vida te usvojili znanja i vještine nužne za profesionalno obavljanje posla.

Nakon prezentacija, odgovoreno je detaljno na sva pitanja vezano uz korištenje usluge videćeg pratitelja, a bilo je vremena i za zakusku, uz zajedničko druženje.

Korisnici su pokazali iznimno zadovoljstvo zbog nove usluge koju imaju mogućnost koristiti, a koja će zasigurno obogatiti njihov život novim, kvalitetnim i raznovrsnim sadržajima, što će značajno unaprijediti kvalitetu njihovog života te im omogućiti ravnopravniji položaj u društvu, što upravo i jest cilj ovog važnog projekta.

Edukaciju za uspješno provođenje usluge videćeg pratitelja je održala mr.sc. Andrea Fajdetić iz Udruge Kumulus, a kroz istu naši zaposlenici stekli su znanja o oštećenju vida, ulozi videćeg pratitelja u životu slijepe i slabovidne osobe, vještinama koje treba imati za uspješno pružanje usluge te kako riješiti problemske situacije. Osim toga, zaposlenici su prošli i iskustvene vježbe opismenjavanja na Braillevom pismu te vođenja slijepih i slabovidnih osoba u prostoru.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Održana edukacija zaposlenika projekta "Zaželi: Videćeg pratitelja", UP.02.2.2.14.0129

Dana 23. i 26. srpnja 2021. održana je edukacija za zaposlenike Udruge Zaželi, zaposlene na projektu Zaželi: videćeg pratitelja, UP.02.2.2.14.0129 financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 u okviru natječaja Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III.

Edukaciju za uspješno provođenje usluge videćeg pratitelja je održala mr.sc. Andrea Fajdetić iz Udruge Kumulus, a kroz istu naši zaposlenici stekli su znanja o oštećenju vida, ulozi videćeg pratitelja u životu slijepe i slabovidne osobe, vještinama koje treba imati za uspješno pružanje usluge te kako riješiti problemske situacije. Osim toga, zaposlenici su prošli i iskustvene vježbe opismenjavanja na Braillevom pismu te vođenja slijepih i slabovidnih osoba u prostoru.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

USPJEŠAN POČETAK RADA UZ PROJEKT "ZAŽELI : VIDEĆEG PRATITELJA!"

Dana 1. srpnja 2021. godine Udruga Zaželi potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Zaželi: Videćeg pratitelja!”, kodnoga broja UP.02.2.2.14.0129. Kroz projekt će se pružati usluge videćeg pratitelja za minimalno šest osoba s oštećenjem vida, primarno na području Grada Zagrebai Zagrebačke županije, ali će usluga biti dostupna i slijepim osobama koje ne žive na ovom području, čime će se pridonijeti njenoj jednakoj regionalnoj rasprostranjenosti.

Projekt će se provoditi 20 mjeseci (od 1. srpnja 2021. do 1. ožujka 2023. godine), a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u iznosu od 499.826,00 kn s intenzitetom potpore od 100%.

Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida kroz pružanje usluge videćeg pratitelja.

Zbog različitih zapreka pri kretanju i snalaženju te specifičnih potreba, slijepe osove trebaju stalnu pratnju. Zato je tu Videći pratitelj, kako bi pružio uslugu asistencije u svim situacijamau kojima je vid neophodan, napose pažljivu pratnju osobe do određene lokacije, popraćenu informacijama o svemu što se u okruženju vidi i događa.

Kroz projekt “Zaželi: Videćeg pratitelja” osigurat će se usluga osobne asistencije za 6 slijepih osoba i osoba s oštećenjem vida, što će dovesti do kvalitetnijeg, raznovrsnijeg i ravnopravnijeg života ove ciljne skupine.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Udruga Zaželi je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.