Prvi Erasmus projekt udruge Zaželi

Dragi naši,

kao predstavnici Udruge Zaželi, ponosni smo možemo reći kako je naša udruga imala i više nego uspješan ulazak u novu, 2023. godinu; dodjelom sredstava za naš prvi Eramus projekt.

Radi se o projektu pod nazivom Greenwashing = Brainwashing ukupne vrijednosti 60.000 €, a u čijoj će provedbi sudjelovati i dva inozemna partnera – neprofitna organizacija „BACKSLASH“ iz španjolske Valencie te prekooceanska organizacija „Caribbean Education and Culture Foundation“ sa sjedištem na karipskom otoku St. Maarten.

Cilj ovog projekta jest pružanje konstruktivnog odgovora na jedan od vodećih problema modernog društva – problem „greenwashinga“; odnosno varanja kupaca u pogledu ekološke odgovornosti tvrtke ili njezinih proizvoda i usluga.

Udruga Zaželi kroz neposredan rad s mladima na tekućim projektima već radi na povećanju građanske participacije i promicanju zdravijih životnih navika pa će provedba ovoga projekta biti izravan nastavak na dosadašnji angažman i djelovanje organizacije.

Osim navedenog, Udruga Zaželi će provedbom ovog projekta proširiti svoju suradničku mrežu, posebice na transnacionalnoj razini, a proizvodnjom outputa iz područja ekologije i zaštite okoliša pozicionirat će se na karti organizacija održivog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Aktivnosti koje ćemo implementirati u sklopu projekta uključuju transnacionalne sastanke sa razmjenom dobre prakse, treninge klimatske i okolišne pismenosti koji će uključivati mlade, osposobljavanje trenera s ciljem povećanja kvalitete budućeg djelovanja, ali i izradu i potpisivanje „Zelene deklaracije“ koja će pozitivne učinke projekta proširiti i izvan granica uključenih organizacija te ovom projektu dati međunarodnu dimenziju.

Inovativnost ovoga projekta očitava se u izradi web-kalkulatora za mjerenje ekološkog otiska čija će primjena biti slobodna.

Planirani rezultati koji će se ostvariti provedbom uključuju, između ostalog, razvoj inovativnih digitalnih alata, osnaživanje aktivnog građanstva u lokalnoj zajednici, podupiranje zelene transformacije kako u vlastitoj, tako i u drugim lokalnim organizacijama te posebice – povećanje svijesti kod mladih o problemu greenwashinga.

Kao i do sada, udruga i ovim projektom ostaje usmjerena na promicanje ljudskih prava, volonterstva i inkluzije te radi na osnaživanju prava ranjivih skupina i mladih.

Pratite nas i dalje i uključite se u zanimljive i edukativne aktivnosti koje nam u sklopu ovoga projekta tek dolaze.