Predstavljanje projekta i edukacija korisnika projekta “Zaželi: Videćeg pratitelja”, UP.02.2.2.14.0129

Dana 27.9.2021. udruga Zaželi održala je predstavljanje projekta „Zaželi: Videćeg pratitelja“, kroz koji se pružaju usluge osobama s oštećenjem vida. Pritom su svi nazočni upoznati i sa širokim spektrom rada Udruge.

Za više o edukaciji, kao i o samome projektu, posjetite nas na stranici projekta.

Za više o EU fondovima posjetite:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr