Poziv organizacijama koje se bave djecom i mladima pripadnicima marginaliziranih skupina

S velikim zadovoljstvom želimo vas obavijestiti o volonterskom programu koji se provodi kroz naš projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije“. Ovaj program nam omogućuje da diseminiramo rezultate projekta i tijekom njegova trajanja.

Naš cilj je diseminirati rezultate organizacijama koje rade s mladima i djecom pripadnicima marginaliziranih skupina, prepoznajući njihovu najveću potrebu i najviši potencijal za daljnje širenje rezultata. Kroz provedbu treninga u njihovim organizacijama, želimo ojačati njihove kapacitete iz područja aktivnog građanstva i potaknuti ih na aktivno djelovanje. Također, želimo potaknuti uključivanje članova-pripadnika marginaliziranih skupina kao aktivnih sudionika u buduće građanske aktivnosti.

Za potrebe diseminacije projektnih rezultata predviđena je aktivnost pod nazivom: „Samostalno zagovarajmo svoja prava“ u sklopu koje educirani volonteri uključeni u projekt održavaju treninge u 5 organizacija civilnog društva koje okupljaju mlade pripadnike ranjivih skupina. Trening je razvijen od strane stručnjaka iz partnerskog konzorcija, a testiran je u COO Vinko Bek koji su ga ocijenili iznimno uspješnim.

Cilj treninga je educirati mlade osobe, pripadnike ranjivih skupina, kako prepoznati, osvijestiti i zagovarati svoja prava, ali i ojačati predstavnike samih organizacija, kako bi iste mogle samostalno provoditi ovakav program u budućnosti.

Kako bismo podržali sve organizacije i pojedince koji su zainteresirani za naš projekt, razvili smo digitalni priručnik razvijenog programa treninga. Taj priručnik bit će dostupan predstavnicima svih organizacija koje žele saznati više o našem programu. Ako vaši članovi pokažu zainteresiranost, moći ćete iskoristiti priručnik kako biste produbili svoje znanje i vještine u području aktivnog građanstva.

Organizacije iz našeg konzorcija pružiti svoju podršku i znanje kako bismo dodatno jačali sektorsku suradnju unutar zajednice.

Ako želite da se i vaša organizacija uključi u ove aktivnosti, molimo vas da se prijavite putem sljedećeg linka https://forms.gle/NHarY6AyFA8SWFVi7.

Vaša prijava nam je važna kako bismo bolje i kvalitetnije organizirali i realizirali predviđene aktivnosti.

Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo u kojem će mladi i djeca s invaliditetom imati priliku razviti svoje potencijale, sudjelovati u zajednici i ostvariti pozitivne promjene. Vaša podrška i sudjelovanje ključni su za ostvarenje ovog cilja.

Radujemo se vašim prijavama i zajedničkom radu na jačanju građanske participacije mladih i djece s invaliditetom. Vaša angažiranost će imati trajni utjecaj na živote mnogih, stvarajući inkluzivno i participativno društvo za sve.

Hvala vam na podršci i interesu za naš projekt.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili trebate više informacija, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu: zazeli.veronika@gmail.com

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.