Održana Aktivnost “Preparatory Visit” u sklopu Erasmus+ projekta “Understanding Fake News- Developing Media Literacy in Our Communities”

U razdoblju od 4. rujna do 7. rujna 2023. godine, uspješno je provedena aktivnost pod nazivom “Preparatory Visit” u sklopu Erasmus+ projekta “Understanding Fake News- Developing Media Literacy in Our Communities”. Aktivnost je održana u Pansionu As u selu Rešetari pored Nove Gradiške. Na Preparatory Visit-u sudjelovalo je ukupno 15 sudionike iz sedam različitih zemalja i to: Srbije, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Španjolske, Turske, Italije i Hrvatske. Iz svake zemlje sudjelovala su po 2 predstavnika, dok je Hrvatska osigurala i edukatora koji je aktivnost proveo. Budući da je jedan od zadataka ovog posjeta bio i potpisivanje partnerskog sporazuma, svaka zemlja osigurala je jednu osobu ovlaštenu za zastupanje partnerske organizacije kako bi mogla potpisati sporazum.

Glavni ciljevi ove aktivnosti bili su:

  1. Koordinacija predstavnika svih partnerskih organizacija u vezi s međusobnim pravima i obvezama tijekom projekta.
  2. Definiranje vremenskog okvira, ciljne skupine i metoda komunikacije uključenih u predstojeće aktivnosti.
  3. Definiranje važnih vanjskih suradnika i organizacija iz lokalne zajednice, koji će biti posebno važni u fazi praćenja.
  4. Potpisivanje partnerskog sporazuma.
  5. Jačanje komunikacijskih i partnerskih veza uključenih predstavnika i organizacija.

Postavljeni ciljevi u potpunosti su ostvareni te je uspostavljena koordinacija svih partnerskih organizacija vezano za njihova međusobna prava i obveze tijekom trajanja projekta, definiran je vremenski okvir, kao i vanjski suradnici potrebni za provedbu u fazi praćenja. Isto tako, potpisan je partnerski sporazum, te je uspostavljena strategija za jačanje komunikacijskih i partnerskih veza uključenih predstavnika i organizacija.

Kako bi se postigli postavljeni ciljevi, tijekom Preparatory Visit-a održano je niz radionica, ukupno 4-5 dnevno, svaka s trajanjem od prosječno 90 minuta. Polovina radionica održana je prije ručka, dok je druga polovina organizirana nakon ručka. Između tih sesija sudionicima je omogućena pauza za kavu s osvježenjima i snack-ovima u trajanju od 30 minuta. Na kraju svakog radnog dana organizirane su samoprocjene i evaluacijske sesije vođene od strane trenera i osoblja.

Veći dio Preparatory Visit-a temeljio se na neformalnim metodama učenja kroz praksu, a određeno vrijeme posvećeno je tehničkim aspektima poput potpisivanja sporazuma. Evaluacija je provedena putem upitnika koji je podijeljen sudionicima putem Google Docs-a. Rezultati evaluacije pokazali su kako su sudionici zadovoljni provedbom ove aktivnosti, pa su tako svi sudionici organizaciju ocijenili sa 5; smještaj, hranu i mjesto održavanja aktivnosti 75% sudionika ocijenilo je s 5, dok je njih 25% za isto dalo ocjenu 4. Radnim metodama potpuno je bilo zadovoljno 91,7% sudionika koji su za iste dali peticu, dok je njih 8,3% radne metode ocijenilo sa četvorkom. Vremenski okvir polučio je iste rezultate kao i radne metode, dok su sa trenerom i ostalim osobljem sudionici bili potpuno zadovoljni i dali im čistu peticu. Komunikacija između trenera i sudionika bila je besprijekorna, no komunikacija između samih sudionika bila je malo otežana. Razlog tome smatra se prekratko vrijeme za uspostavu kvalitetnije komunikacije.