Nove prilike da savladamo neprilike

Započeo je projekt Nove prilike da savladamo neprilike čiji je nositelj Udruga Kumulus, dok su članovi Udruge Zaželi korisnici projekta budući da smo partneri na projektu.

Ciljevi projekta su:

  • rehabilitacija i savjetovanje slijepih osoba;
  • edukacija i savjetovanje članova obitelji;
  • edukacija djelatnika partnerskih organizacija o potpunoj uključenosti slijepih osoba u društvo;
  • supervizija djelatnika partnerskih organizacija u svrhu usvajanja vještina i strategija nošenja sa stresom u poslu.

Projekt financira Grad Zagreb kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba u 2022. godini.

Više o samom projektu pročitajte ovdje.