Anketa

Udruga Zaželi provodi online istraživanje vezano uz mlade i gospodarenje otpadom u sklopu Erasmus+ projekta New learning systems for environment protection.

Istraživanje je osmišljeno kako bi se ispitalo znanje i iskustvo mladih o razvrstavanju otpada, hijerarhiji gospodarenja otpadom i strategijama obrade otpada te o ekološkim, ekonomskim i društvenim koristima primjerenog gospodarenja otpadom.

Nakon provedenog istraživanja i obrade rezultata dobit ćemo uvid u opće znanje mladih o gospodarenju otpadom.

Molimo Vas da izdvojite malo vremena i ispunite upitnik jer sudjelovanje mladih u ovom online istraživanju ima veliki utjecaj na provedbu projektnih aktivnosti pa time i na sam projekt.

https://docs.google.com/forms/d/11QKgZuxVIi4-ZcVCT9YsxxV6zZ6lT41VyzlT1xtQRr0/edit

Zahvaljujemo se na Vašem vremenu!

New learning systems for environment protection

Udruzi Zaželi je odobren Erasmus+ projekt naziva New lerning systems for environment protection!

Projekt je financiran iz Erasmus+ programa u iznosu od 30.000,00€.

Trajanje projekta je 18 mjeseci, od 1. ožujka 2022. do 31. kolovoza 2023. godine.

Projektni partneri:

 • YOUTH POWER/UNG KRAFT
 • UDRUGA ZAŽELI
 • YOUTH POWER GERMANY EV

CILJEVI PROJEKTA:

 • povećati društvenu odgovornost i svijest mladih u vezi s ekološkim izazovima koji su
  naglašeni u zakonodavstvu Europske unije;
 • poticati mogućnosti za rad s mladima i volonterske aktivnosti u područjima zaštite okoliša i gospodarenja otpadom u tri zemlje sudionice i njihovim lokalnim zajednicama;
 • ojačati institucionalne i ljudske kapacitete partnerskih organizacija za suradnju s drugim
  lokalnim dionicima u svakoj zemlji kako bi se smanjili rizici i negativan utjecaj na okoliš;
 • primijeniti europsku dimenziju gospodarenja otpadom na lokalnim razinama u tri zemlje
  sudionice, uzimajući u obzir nacionalno i europsko zakonodavstvo o zaštiti okoliša;
 • osigurati inkluzivne alate za rad s mladima s manje mogućnosti u području zaštite okoliša.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Kick-off meeting
 2. Stvaranje vizija održivog razvoja lokalnih zajednica
 3. Izrada digitalnog repozitorija kroz rad na lokalnoj razini
 4. Strukturirani dijalog kao pokretač lokalnih promjena
 5. Izrada novog sustava učenja kroz razvoj novog priručnika za obuku
 6. Transnacionalni sastanak – priprema vodiča za frontliners
 7. Youth worker akademija
 8. Trening za procjenu učinkovitosti novorazvijenih metoda za mlade
 9. Digitalni multiplikacijski event

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • kroz projekt će se izraditi inovativni sustavi učenja (priručnik za obuku i e-learning) za mlade u području gospodarenja otpadom i zaštite okoliša koji će obuhvatiti sadržaje učenja, metode i ishode temeljene na prethodno provedenom istraživanju zakonodavstva o zaštiti okoliša i gospodarenja otpadom Europske unije i zemalja sudionica;
 • 15 mladih iz svake zemlje sudionice proći će testni trening koji će se provesti na temelju
  sadržaja iz novoizrađenog priručnika;
 • 2 youth workera iz svake zemlje sudionice ojačat će svoja znanja i vještine za provedbu
  treninga za mlade;
 • digitalni depozitorij koji se sastoji od različitih lokalnih aktera iz svake zemlje sudionice
  (pojedinci, nevladine organizacije, instituti, lokalni dužnosnici, donositelji odluka) koji imaju interes za ovo područje, rade s mladima i obavljaju aktivnosti u području gospodarenja
  otpadom i zaštite okoliša.

Udruga Zaželi je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.