“Mladi i djeca OSI kao aktivni i ravnopravni pokretači promjena”- program osposobljavanja mladih i djece s invaliditetom za aktivno sudjelovanje u društvu

Kroz projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije“, u suradnji s partnerima Udrugom (na)gluhih osoba Videatur i Centrom za razvoj vrijednosti, te Kozlićima-udrugom za promicanje kulture, razvili smo inovativni program osposobljavanja mladih i djece s invaliditetom za aktivno sudjelovanje u društvu pod nazivom “Mladi i djeca OSI kao aktivni i ravnopravni pokretači promjena“.

Kroz ovaj program, ciljamo na edukaciju marginalizirane skupine-djece i mladih oštećena vida ili sluha, putem igre i zabavnog pristupa, kako bi im približili temeljna ljudska prava i prava osoba s invaliditetom. Program će također osnažiti sudionike za zagovaranje tih prava, pružiti im alate za povećanje svijesti javnosti i, najvažnije, omogućiti im aktivno uključivanje u procese promjena. Na izradi programa radili su stručnjaci iz organizacija koji su stručni u području zagovaranja, ljudskih prava i rada s mladima s invaliditetom.

Program se sastoji od četiri modula, svaki predstavlja korak naprijed u neformalnom osposobljavanju mladih i djece s oštećenjem sluha i vida za neovisan građanski angažman i promicanje pozitivnih promjena. Kroz ovaj program, sudionici će razviti sposobnost prepoznavanja diskriminatornih situacija i primjene mehanizama za zaštitu ljudskih prava u svakodnevnim okolnostima. Također će naučiti identificirati nepovoljne politike i razumjeti kako djelovati i reagirati na takve situacije. Sudionici će također biti osposobljeni za samostalno kreiranje planova zagovaračkih aktivnosti te za prepoznavanje problema i educiranje drugih o istima.

Ovaj program je koristan alat za sve edukatore koji sudjeluju u obrazovanju djece i mladih s invaliditetom, kao i za obrazovne organizacije koje rade s ranjivim skupinama. Ovaj program omogućava jednostavno i kvalitetno prenošenje opisanih aktivnosti, metoda i znanja te istovremeno služi za buduće edukacije i osnaživanje edukatora zainteresiranih za rad s djecom i mladima s invaliditetom u području ljudskih prava, građanskog aktivizma i zagovaranja.

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.