Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 2022. godina

Svakog 3. prosinca u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Ovaj poseban Dan obilježava se na različite načine, od likovnih izložbi i promicanja umjetničkih djela od strane osoba s invaliditetom, sve do prosvjeda kojima se želi ukazati na teškoće u njihovom svakodnevnom životu. Svake se godine obilježava drugom temom, a ovogodišnja tema je: Transformativna rješenja za uključiv razvoj i uloga inovacija u poticanju pristupačnog i pravednog svijeta.

Povijest Međunarodnog dana osoba s invaliditetom seže u 1956. godinu. Te je godine, 8. kolovoza, u rudniku ugljena Bois du Casier u Belgiji na dubini od 975 metara planuo požar. Do nesreće je došlo zbog zastarjele opreme i loše osposobljenosti za rad osoblja. Posljedice su bile katastrofalne – stradala su 262 rudara. Ta je nesreća ostala zapamćena kao rudarska nesreća s najvećim brojem ljudskih žrtava u nekom rudniku ugljena. Nakon ovog nemilog događaja, konačno su uvedeni postroženi sigurnosni propisi.

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom određeno je upravo u spomen na taj događaj. Sve do 1992. godine taj se Dan obilježavao 21. ožujka, a odlukom Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz listopada 1992. godine kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom proglašen je 3. prosinca. Tom prigodom je Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda pozvala zemlje članice da obilježavaju ovaj dan s ciljem ostvarenja i uživanja svih ljudskih prava koje osobe s invaliditetom imaju te boljeg razumijevanja njihovih problema i potreba u široj zajednici, kao i potpunom integracijom u društvo u kojem osobe s invaliditetom žive.

Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 624.019 osoba s invaliditetom, od čega je 57% muškaraca i 43% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 16% stanovnika.

Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva pri osiguravanju jednakih mogućnosti za ovu posebno osjetljivu skupinu. U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna
načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom.

Zanimljiv je simbol Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji sačinjava simbol UN-a uz plavu riječ crvenog početnog slova E na engleskom jeziku („Enable“, što znači “omogućiti”). I mi u udruzi Zaželi promičemo razumijevanje o prednostima integracije osoba s invaliditetom u sva područja javnog života; u društvene, gospodarske, kulturne i političke sfere. Nizom različitih projekata podržavamo osobe s invaliditetom i kroz integrirani multidisciplinarni sustav, koji daje najbolje rezultate, omogućujemo olakše ostvarivanje njihovih prava, a samim time i poboljšanje kvalitete njihovog života.