Poziv organizacijama koje se bave djecom i mladima pripadnicima marginaliziranih skupina

S velikim zadovoljstvom želimo vas obavijestiti o volonterskom programu koji se provodi kroz naš projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije“. Ovaj program nam omogućuje da diseminiramo rezultate projekta i tijekom njegova trajanja.

Naš cilj je diseminirati rezultate organizacijama koje rade s mladima i djecom pripadnicima marginaliziranih skupina, prepoznajući njihovu najveću potrebu i najviši potencijal za daljnje širenje rezultata. Kroz provedbu treninga u njihovim organizacijama, želimo ojačati njihove kapacitete iz područja aktivnog građanstva i potaknuti ih na aktivno djelovanje. Također, želimo potaknuti uključivanje članova-pripadnika marginaliziranih skupina kao aktivnih sudionika u buduće građanske aktivnosti.

Za potrebe diseminacije projektnih rezultata predviđena je aktivnost pod nazivom: „Samostalno zagovarajmo svoja prava“ u sklopu koje educirani volonteri uključeni u projekt održavaju treninge u 5 organizacija civilnog društva koje okupljaju mlade pripadnike ranjivih skupina. Trening je razvijen od strane stručnjaka iz partnerskog konzorcija, a testiran je u COO Vinko Bek koji su ga ocijenili iznimno uspješnim.

Cilj treninga je educirati mlade osobe, pripadnike ranjivih skupina, kako prepoznati, osvijestiti i zagovarati svoja prava, ali i ojačati predstavnike samih organizacija, kako bi iste mogle samostalno provoditi ovakav program u budućnosti.

Kako bismo podržali sve organizacije i pojedince koji su zainteresirani za naš projekt, razvili smo digitalni priručnik razvijenog programa treninga. Taj priručnik bit će dostupan predstavnicima svih organizacija koje žele saznati više o našem programu. Ako vaši članovi pokažu zainteresiranost, moći ćete iskoristiti priručnik kako biste produbili svoje znanje i vještine u području aktivnog građanstva.

Organizacije iz našeg konzorcija pružiti svoju podršku i znanje kako bismo dodatno jačali sektorsku suradnju unutar zajednice.

Ako želite da se i vaša organizacija uključi u ove aktivnosti, molimo vas da se prijavite putem sljedećeg linka https://forms.gle/NHarY6AyFA8SWFVi7.

Vaša prijava nam je važna kako bismo bolje i kvalitetnije organizirali i realizirali predviđene aktivnosti.

Vjerujemo da zajedničkim naporima možemo stvoriti društvo u kojem će mladi i djeca s invaliditetom imati priliku razviti svoje potencijale, sudjelovati u zajednici i ostvariti pozitivne promjene. Vaša podrška i sudjelovanje ključni su za ostvarenje ovog cilja.

Radujemo se vašim prijavama i zajedničkom radu na jačanju građanske participacije mladih i djece s invaliditetom. Vaša angažiranost će imati trajni utjecaj na živote mnogih, stvarajući inkluzivno i participativno društvo za sve.

Hvala vam na podršci i interesu za naš projekt.

Ukoliko imate dodatna pitanja ili trebate više informacija, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu: zazeli.veronika@gmail.com

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Edukacija – Digitalni marketing i digitalni alati

U nešto više od desetljeća, utjecaj društvenih mreža prešao je put od zabavne razonode do potpuno integriranog dijela gotovo svih aspekta svakodnevnog života za većinu ljudi. Danas je nemoguće zamisliti jedan dan u životu pojedinca bez korištenja društvenih mreža ili digitalnih alata. S obzirom na munjevit razvoj tehnologije i popratnih sadržaja iznimno je važno držati korak s vremenom kako bi naša organizacija bila i ostala uspješna u ostvarivanju svojih ciljeva. Upravo iz tih razloga predstavnici naše i partnerskih udruga prošli su tjedan sudjelovali na edukaciji po nazivom “Digitalni marketing i digitalni alati

Edukacija je, uz to što je bila vrlo poučna, bila i veoma zanimljiva. Sudionici su imali prilike dobiti bolji uvid u širinu i mogućnosti koje nam pravilna upotreba digitalnih alata omogućava, kolika je raširenost određenih društvenih platformi, koliko korisnici provode vremena na pojedinim društvenim mrežama, koje su razlike u dobno-spolnim skupinama kod korištenja društvenih mreža i mnoge druge zanimljive i korisne informacije.

Osim teorijskog djela imali smo priliku i sami izraditi profile na trima društvenim mrežama: Facebook, Instagram i TikTok te objaviti sadržaj. Naučili smo i kako koristiti digitalne alate poput Meta Business Suitea, Kontentina, Canve i sl. kako bi naše aktivnosti na društvenim mrežama što bolje ostvarile svoje ciljeve, bilo da je to povećani angažman, povećana informiranost ili nešto treće. Također naučili smo i kako kroz ove kanale pratiti analitiku i uspješnost naših aktivnosti u svrhu činjenja pravovremenih intervencija u slučaju da isti ne ostvaruju željene rezultate.

Osim angažmana na društvenim mrežama upoznali smo se i s digitalnim alatima koji nam olakšavaju uspješnu provedbu i vođenje projekata poput Jira Software, Monday.com, Trello i sl.

Milijarde ljudi diljem svijeta koriste društvene medije za razmjenu informacija i umrežavanje. Na osobnoj razini, društveni mediji omogućuju nam komunikaciju s prijateljima i obitelji, učenje novih vještina, razvijanje vlastitih interesa i zabavu. Na profesionalnoj razini, možemo koristiti društvene mreže kako bismo proširili svoje znanje u određenom području i izgradili svoju profesionalnu mrežu povezivanjem s drugim stručnjacima unutar svog djelokruga. Na razini tvrtke, društveni mediji nam omogućuju da komuniciramo sa svojim kolegama i korisnicima, dobijemo povratne informacije i podignemo organizaciju na jednu višu razinu.

Marketing na društvenim mrežama moćan je način, za organizacije svih veličina, da dopru do potencijalne ciljane skupine. Ljudi otkrivaju svoje interese, uče, prate i kupuju na društvenim mrežama tako da ako niste na platformama kao što su Facebook, Instagram i Tik-Tok, propuštate mnogo toga! Sjajan marketing na društvenim medijima može pridonijeti uspjehu vaše organizaciji dok izostanak istog može dovesti do svojevrsne “nevidljivosti“ ma koliko kvalitetan vaš rad i ciljevi bili.

S obzirom na sve navedeno pratite, sharajte, lajkajte naše stranice na društvenim mrežama kako bi naš rad bio što bolji te kako bi svi zajedno doprinijeli izgradnji društva u kojem su ranjive skupine ravnopravni članovi zajednice u kojoj žive.

Na edukaciji su uz predstavnike naše udruge sudjelovali i predstavnici partnerskih udruga – Kozlići, Videatur i Centar za razvoj vrijednosti s ciljem jačanja organizacijskog razvoja. Zajedno surađujemo na projektu “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” koji je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Edukacija u Volonterskom centru Zagreb

U rujnu ove godine posjetili smo Volonterski centar Zagreb kako bi naučili nešto više o konceptu volonterskog menadžmenta. U Centru nas je srdačno dočekala naša predavačica Dunja Hafner koja je na poziciji izvršnog direktora Volonterskog Centra Zagreb zadnjih nekoliko godina.

Na edukaciji su uz predstavnike naše udruge sudjelovali i predstavnici partnerskih udruga – Kozlići, Videatur i Centar za razvoj vrijednosti s ciljem jačanja organizacijskog razvoja. Zajedno surađujemo na projektu “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” koji je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kroz edukaciju smo dobili odgovore na sva važna pitanja vezana za uključivanje volontera u rad u organizaciji, rad na projektu ili na samo nekim projektnim aktivnostima. Razbili smo mitove o volonterstvu i osobama koje volontiraju. Tako smo primjerice naučili da je volonterski rad prije svega rad i da nije u potpunosti besplatan, da razlozi da volontiranje nisu nužno altruistični – i da je to sasvim u redu, da više volontiraju žene nego muškarci, da u Hrvatskoj volontira svega 7% stanovništva dok to na Šri Lanci čini čak 46% stanovništva i mnoge druge zanimljivosti.

Kada smo govorili o procesu uključivanja volontera u rad određene smjernice su se posebno isticale:

 • Iako volonterima ne isplaćujemo direktno naknadu za rad, nužno ih je planirati u budžetu
 • Prije raspisivanja natječaja potrebno je jasno definirati njihove zadatke i odgovornosti
 • Ovisno o kompleksnosti zadataka važno je odabrati metodu selekcije prijavljenih kandidata
 • Prije samog dolaska volontera u organizaciju neophodno je informirati kako volontere tako iostale zaposlenike
 • Kako bi volonteri ostvarili svoj puni potencijal potrebno im je osigurati koordinatora volontera odnosno neki vid mentorstva
 • Volontere je nužno integrirati u organizaciju
 • Evaluacija na kraju volonterskog ciklusa bitna je za volontere ali je čak i bitnija za organizatora volonterstva  
 • I na kraju, ne smijemo zaboraviti nagraditi naše volontere.

Također, na edukaciji smo se upoznali sa Zakonom o volonterstvu, koje sve uvijete volonter mora ispunjavati kako bi mogao stupiti u volonterske aktivnosti, koje su obaveze organizatora i kako uspješno provesti program volontiranja. Ako se želite uključiti u volonterstvo ili pak osnažiti vašu organizaciju novim znanjima na području volonterskog menadžmenta Volonterski centar Zagreb je mjesto koje svakako trebate posjetiti, a kako je nama bilo možete provjeriti na fotografijama!

Edukacija – Upravljanje i organizacijske vještine

Prva od tri aktivnosti organizacijskog razvoja na našem projektu “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je edukacija pod nazivom “Upravljanje i organizacijske vještine”. Na ovoj su edukaciji, uz predstavnika naše organizacije sudjelovali i predstavnici partnerskih organizacija – Udruga (na)gluhih Videatur, Kozlići-udruga za promicanje kulture i Centar za razvoj vrijednosti.

Provedba ove aktivnosti doprinosi povećanju kapaciteta i održivosti civilnog društva, kako na razini organizacija koje sudjeluju na provedbi ovog projekta tako i na sektorskoj razini.

Kroz ovu edukaciju ojačao se rukovodeći kadar organizacija iz konzorcija za samostalno upravljanje i vođenje projekata. Pristup rada temeljio se na profilu polaznika kao osoba koje nisu ili su djelomično upoznate s temom edukacije, a koje je potrebno dodatno educirati, te razviti razumijevanje i potrebne vještine vezane za provedbu projekata, organizacije i raspodjele zadataka, donošenja odluka, te projektnog vođenja. Edukacija je slijedila primjer neformalnog obrazovanja, te je koristila različite interaktivne metode koje su bile prilagođene svim polaznicima i to: simulacije, rasprave, individualne i grupne aktivnosti, te teorijska izlaganja.

Edukacija se sastojala od nekoliko povezanih cjelina:

 • Organizacija i organizacijske funkcije
 • Menadžment i obilježja menadžmenta
 • Menadžerske vještine
 • Funkcije menadžmenta – uvod
 • Planiranje – funkcija menadžmenta
 • Organiziranje – funkcija menadžmenta
 • Vođenje – funkcija menadžmenta
 • Upravljanje ljudskim potencijalima – funkcija menadžmenta
 • Kontroliranje – funkcija menadžmenta
 • Organizacijske vještine – uvod
 • Organizacijske vještine na radnom mjestu
 • Upravljanje vremenom
 • Faze time managementa
 • Monitoring i evaluacijski plan
 • Krizni menadžment

Rezultat aktivnosti je ojačan rukovodeći kadar iz organizacija konzorcija za samostalnu provedbu projekata čime će se povećati njihova financijska održivost jer više neće imati potrebu za taj posao angažirati vanjske konzultante. Rezultat ove aktivnosti također je povećanje sistematičnosti, organiziranosti i organizacijske strukture unutar samih organizacija što doprinosi stvaranju prostora za nove, potencijalno zagovaračke aktivnosti.

Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Natječaj za volontere

Udruga Zaželi raspisuje natječaj za volontiranje u sklopu projekta Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije financiranog od strane Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj i traži 5 volontera koji će pomoći u provedbi projektnih aktivnosti.

Projekt “Jačanje mladih i djece za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Vrijeme trajanja projekta: 15 mjeseci, (1.8.22.-31.10.23.)

Broj volontera: 5

Kontakt: udruga.zazeli@gmail.com

Javite nam se i budite dio naše priče.

Ciljne skupine projekta su 10 mladih i 10 djece oštećena vida i 10 mladih i 10 djece oštećena sluha između 7 i 25 god. Navedeni su marginalizirani što zbog neznanja okoline u kojoj borave, što zbog manjkavosti sustava jer im često nisu osigurani uvjeti za ravnopravno sudjelovanje.

Iako se aktivno zagovaraju promjene koje će poboljšati njihov položaj u društvu, u pravilu ih se izostavlja iz tog procesa i zagovara se u njihovo ime jer su ili premladi ili ne posjeduju potrebne vještine.

Upravo nepostojanje programa koji će ojačati njihove građanske kompetencije i aktivno ih uključiti u građanski angažman detektirali smo kao ključni problem. Kako bismo spriječili daljnju marginalizaciju odlučili smo ih ojačati i to razvojem programa za jačanje njihovih građanskih vještina, provedbom strukturiranog dijaloga gdje su isti u ulozi zagovarača te volonterskim programom.

Glavni cilj projekta je povećanje aktivnog sudjelovanja OSI za stvaranje inkluzivnije budućnosti; ojačati građanske kompetencije za 20 djece i 20 mladih OSI, osnažiti mlade  i djecu OSI za samostalno pokretanje inicijativa i angažirano djelovanje i ojačati volonterski angažman u radu OCD-a. 

Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo kako je Udruzi Zaželi odobren još jedan projekt, ovaj puta od strane Norveških fondova.

Projektom Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije obuhvaćena su djeca i mlade osobe s oštećenjem vida i sluha između 7 i 25 godina.

Kada je riječ o djeci i mladima i građanskom angažmanu, a posebno kada su ta djeca i mladi pripadnici marginaliziranih skupina, često ih se participira kao subjekt za koji se zagovara, a da taj subjekt zapravo niti ne sudjeluje u samom procesu zagovaranja.

Kako bi se spriječila daljnja marginalizacija, kroz posebno osmišljene aktivnosti raditi će se na jačanju njihovih građanskih vještina provedbom strukturiranog dijaloga gdje su isti u ulozi zagovarača. Uključivanjem djece i mladih s invaliditetom u zagovaračke aktivnosti lakše će se detektirati njihove stvarne potrebe, kao i najučinkovitija rješenja.

Svjesni da se s istim problemom susreću ostala marginalizirana djeca i mladi (djeca i mladi ostalih nacionalnosti, djeca i mladi iz ruralnih područja, lošijeg socio-ekonomskog statusa…), kao rezultat projekta iznijeti će se Program osposobljavanja djece i mladih s invaliditetom za građanski angažman koji će se moći širiti, prilagođavati i prenositi u druge lokalne zajednice, druge organizacije i za druge ciljne skupine, a da ima isti učinak – jačanje socijalnih, komunikacijskih i zagovaračkih vještina kako bi mogli samostalno zagovarati svoja prava u budućnosti.

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom Kozlići, Centrom za razvoj vrijednosti i Udrugom (na)gluhih osoba Videatur – organizacijama civilnog društva koje djeluju s istim ciljem kao i nositelj projekta, a to je povećanje kvalitete života osoba s invaiditetom i njihova integracija u zajednicu.

Projekt se provodi u trajanju od 15 mjeseci (01.08.2022. – 31.10.2023.), a financiran je sredstvima Norveških fondova u iznosu od 28.298,20 eura.

Za više informacija o projektu pratite i dalje naše stranice ili kontaktirajte koordinatoricu projekta Veroniku Janković (091 9182 362).