Edukacija u Volonterskom centru Zagreb

U rujnu ove godine posjetili smo Volonterski centar Zagreb kako bi naučili nešto više o konceptu volonterskog menadžmenta. U Centru nas je srdačno dočekala naša predavačica Dunja Hafner koja je na poziciji izvršnog direktora Volonterskog Centra Zagreb zadnjih nekoliko godina.

Na edukaciji su uz predstavnike naše udruge sudjelovali i predstavnici partnerskih udruga – Kozlići, Videatur i Centar za razvoj vrijednosti s ciljem jačanja organizacijskog razvoja. Zajedno surađujemo na projektu “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” koji je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kroz edukaciju smo dobili odgovore na sva važna pitanja vezana za uključivanje volontera u rad u organizaciji, rad na projektu ili na samo nekim projektnim aktivnostima. Razbili smo mitove o volonterstvu i osobama koje volontiraju. Tako smo primjerice naučili da je volonterski rad prije svega rad i da nije u potpunosti besplatan, da razlozi da volontiranje nisu nužno altruistični – i da je to sasvim u redu, da više volontiraju žene nego muškarci, da u Hrvatskoj volontira svega 7% stanovništva dok to na Šri Lanci čini čak 46% stanovništva i mnoge druge zanimljivosti.

Kada smo govorili o procesu uključivanja volontera u rad određene smjernice su se posebno isticale:

  • Iako volonterima ne isplaćujemo direktno naknadu za rad, nužno ih je planirati u budžetu
  • Prije raspisivanja natječaja potrebno je jasno definirati njihove zadatke i odgovornosti
  • Ovisno o kompleksnosti zadataka važno je odabrati metodu selekcije prijavljenih kandidata
  • Prije samog dolaska volontera u organizaciju neophodno je informirati kako volontere tako iostale zaposlenike
  • Kako bi volonteri ostvarili svoj puni potencijal potrebno im je osigurati koordinatora volontera odnosno neki vid mentorstva
  • Volontere je nužno integrirati u organizaciju
  • Evaluacija na kraju volonterskog ciklusa bitna je za volontere ali je čak i bitnija za organizatora volonterstva  
  • I na kraju, ne smijemo zaboraviti nagraditi naše volontere.

Također, na edukaciji smo se upoznali sa Zakonom o volonterstvu, koje sve uvijete volonter mora ispunjavati kako bi mogao stupiti u volonterske aktivnosti, koje su obaveze organizatora i kako uspješno provesti program volontiranja. Ako se želite uključiti u volonterstvo ili pak osnažiti vašu organizaciju novim znanjima na području volonterskog menadžmenta Volonterski centar Zagreb je mjesto koje svakako trebate posjetiti, a kako je nama bilo možete provjeriti na fotografijama!